Copyright Details

Publication: Samal,J. 1921: O nekterych novych a malo znamych druzich plecopter asijsko australske oblasti. CAS. CESK. SPOL. ENTOMOL.: 18:14-24, 58-71